FAQ

Produkty

1Jak przeprowadzić test w przypadku pobrania niewielkiej ilości wydzieliny z worka spojówkowego?
W przypadku pobrania niewielkiej ilości wydzieliny z worka spojówkowego należy ocenić zmianę zabarwienia okna diagnostycznego na pasku testu INFLAEYEZ ® w miejscu dotknięcia końcem wymazówki. Jeśli w pobranej wydzielinie znajdują się leukocyty obojętnochłonne, to miejsce to zabarwi się na kolor fioletowy. W przypadku wątpliwości czy ilość wydzieliny jest wystarczająca, okno diagnostyczne można zwilżyć kroplą wody do iniekcji, a następnie przyłożyć wymazówkę. W takich przypadkach, jeśli wyjdzie wynik +/- należy go interpretować jako dodatni +.
2Czy do pobrania wydzieliny z worka spojówkowego należy używać wyłącznie wymazówek dołączonych do zestawu?
Wymazówki dołączone do zestawu są rekomendowanymi wymazówkami, ponieważ są sterylne i pojedynczo pakowane. Do pobrania wydzieliny można zastosować inne wymazówki, o ile posiadają odpowiednią certyfikację i zapewniają bezpieczeństwo stosowania.
3Wynik testu INFLAEYEZ® jest dodatni, a w badaniu mikrobiologicznym wydzieliny z worka spojówkowego nie stwierdzono występowania bakterii.
Wynik testu INFLAEYEZ® jest niezależny od faktu występowania bakterii w worku spojówkowym. Dodatni wynik testu INFLAEYEZ® wskazuje na obecność w wydzielinie z worka spojówkowego leukocytów obojętnochłonnych, które są aktywowane, głównie w przebiegu zapaleń wywołanych przez patogenne bakterie. Negatywny wynik badania mikrobiologicznego może wynikać z wielu przyczyn np. pobrania zbyt małej ilości materiału, zapalenie wywołane jest przez bakterie atypowe, które wymagają zastosowania specjalnego podłoża transportowego oraz odpowiednich podłoży hodowlanych itp.
4Jaka jest korzyść z zastosowania testu INFLAEYEZ® zamiast zastosowania miejscowego antybiotyku o szerokim spektrum działania?
Antybiotykooporność staje się jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. W publikacji opublikowanej w styczniu 2022 w czasopiśmie The Lancet wskazano, że w tylko 2019 roku z powodu chorób wywołanych przez bakterie antybiotykooporne zmarło na świecie blisko 5 mln osób. Ze względu na masowe zastosowanie antybiotyków w leczeniu zapaleń płuc wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 w latach 2020-2022 należy się spodziewać dalszego wzrostu problemu antybiotykooporności. Test INFLAEYEZ® pozwala określić czy zapalenie powierzchni oka jest wywołane przez bakterie (wynik dodatni testu) czy przez inne czynniki i zastosować odpowiednie, celowane leczenie.