Wzrost antybiotykooporności
  to jedno z głównych zagrożeń XXI wieku

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyczyną wzrostu antybiotykooporności jest nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków. 1

  Antybiotykooporność w okulistyce dotyczy bakterii, występujących na powierzchni oka. Oporne szczepy Staphylococcus epidermidis są najczęstszą przyczyną lekoopornych zapaleń wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis). 2

  70-80%
  zapaleń powierzchni to zapalenia wywołane przez wirusy
  20%
  ma etiologię bakteryjną 3,4
  • antybiotyki są jednak stosowana w leczeniu około 60% wszystkich przypadków zapaleń spojówek 5,6
  • nadmierne stosowanie antybiotyków wynika z problemu różnicowania wirusowego i bakteryjnego zapalenia spojówek. Nie stwierdzono występowania specyficznych objawów klinicznych, które jednoznacznie wskazują na przyczynę wirusową lub bakteryjną zapalenia spojówek 7

  Przypisy

  1. Mazinska B, Hryniewicz W. Antybiotykooporność: przyczyny i konsekwencje. Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology 2020, 59, 3, 249–257 doi: 10.21307/PM-2020.59.3.18.
  2. Asbell PA, Sanfilippo CM, Sahm DF et al. Trends in Antibiotic Resistance Among Ocular Microorganisms in the United States From 2009 to 2018. JAMAOphthalmol. 2020 May 1;138(5):439-450. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.0155. PMID: 32271355; PMCID: PMC7146550.
  3. Fariña N, Samudio M, Carpinelli L et al. Methicillin resistance and biofilm production of Staphylococcus epidermidis isolates from infectious and normal flora conjunctiva. Int Ophthalmol. 2017 Aug;37(4):819-825. doi: 10.1007/s10792-016-0339-8. Epub 2016 Sep 10. PMID: 27614460.
  4. Adebayo A, Parikh JG, McCormick SA et al. Shifting trends in in vitro antibiotic susceptibilities for common bacterial conjunctival isolates in the last decade at the New York Eye and Ear Infirmary. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011 Jan;249(1):111-9. doi: 10.1007/s00417-010-1426-6.
  5. Bro T. Rekommendationer följs inte vid okomplicerad konjunktivit - Tillståndet behandlas ofta med topikala antibiotika i strid mot aktuell kunskap (Right treatment of red eyes - prescription of topical antibiotics for infectious conjunctivitis is still common in Sweden). Lakartidningen. 2018 Dec 17;115:FDPX. Swedish. PMID: 30561753.
  6. Shekhawat NS, Shtein RM, Blachley TS et al. Antibiotic Prescription Fills for Acute Conjunctivitis among Enrollees in a Large United States Managed Care Network. Ophthalmology. 2017 Aug;124(8):1099-1107. doi: 10.1016/j.ophtha.2017.04.034. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28624168.
  7. Rietveld RP, van Weert HC, ter Riet G et al. Diagnostic impact of signs and symptoms in acute infectious conjunctivitis: systematic literature search. BMJ. 2003 Oct 4;327(7418):789. doi: 10.1136/bmj.327.7418.789. PMID: 14525879; PMCID: PMC214099.

  Test diagnostyczny INFLAEYEZ® pozwala
  na szybkie rozpoznanie bakteryjnej etiologii zapalenia i zastosowanie odpowiedniego leczenia

  Wynik pozytywny
  miejscowo antybiotyk lub antybiotyk ze sterydem.

  Wynik negatywny
  krople antyseptyczne i / lub nawilżające, ewentualnie dalsza diagnostyka


  Działanie

  Test diagnostyczny INFLAEYEZ® pozwala zastosować odpowiednie leczenie i ograniczyć ryzyko narastania antybiotykoporności w okulistyce.

  Test wykrywa obecność aktywnych granulocytów obojętnochłonnych w wydzielinie z worka spojówkowego i wskazuje na aktywny stan zapalny wywołany przez bakterie.

  W przebiegu zapalenia wywołanego przez bakterie dochodzi do aktywacji komórek układu immunologicznego – granulocytów obojętnochłonnych, które przenikają do zakażonych okolic. Granulocyty obojętnochłonne wydzielają wiele czynników o działaniu bakteriobójczym. Jednym z takich czynników jest enzym esteraza granulocytarna (leukocytarna). Obecność esterazy leukocytarnej jest charakterystyczna dla zapaleń o etiologii bakteryjnej.
  Test diagnostyczny INFLAEYEZ® jest testem, który polega na powstawaniu barwnego produktu reakcji chemicznej, katalizowanej przez esterazę granulocytarną. Pod wpływem działania esterazy granulocytarnej dochodzi do zmiany zabarwienia pola reakcyjnego testu z białego na fioletowy. Intensywność zmiany barwy jest zależna od ilości esterazy granulocytarnej w pobranym materiale.

  Brak zmiany (−) lub nieznaczne zabarwienie (−/+) pola reakcyjnego pozwala wykluczyć bakteryjną przyczynę zapalenia powierzchni oka i zastosować krople antyseptyczne lub nawilżające.

  Fioletowe zabarwienie (+) pola reakcyjnego wskazuje na obecność stanu zapalnego wywołanego przez bakterie i możliwość zastosowania antybiotyków lub antybiotyków ze sterydem.

   

  Wyniki badań z użyciem testu diagnostycznego INFLAEYEZ® zostały zaprezentowane w 2021 roku na zjazdach naukowych:

   

  M. Oseka, P. Maciejewicz
  Leucocyte esterase activity in the conjunctival sac as a marker of the bacterial ocular surface inflammation.
  The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) June 2021.

  M. Osęka, P. Maciejewicz
  Zastosowanie szybkiego testu do oznaczania aktywności esterazy granulocytarnej do identyfikacji ostrego, bakteryjnego zapalenia powierzchni oka.
  52 Zjazd Okulistów Polskich Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) Czerwiec 2021.

  M. Oseka, P. Maciejewicz
  A rapid assay of granulocytic esterase in the discharge of conjunctival sac as a tool for the recognition of bacterial ocular surface inflammation.
  European Association for Vision and Eye Research (EVER) October 2021.

  Instrukcja

   

  Test diagnostyczny INFLAEYEZ® składa się z dwóch podstawowych części:

  Paska diagnostycznego z oknem reakcyjnym


  Sterylnej, jednorazowej wymazówki do pobierania materiału z worka spojówkowego

   
  Przed rozpoczęciem przeprowadzania testu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, która znajduje się w opakowaniu testu diagnostycznego INFLAEYEZ®.

  Proste przeprowadzenie testu

  • Wyjąć pasek diagnostyczny z opakowania i położyć go na płaskiej powierzchni oknem diagnostycznym do góry
  • Wyjąć z opakowania sterylną wymazówkę
  • Pobrać końcówką wymazówki materiał z worka spojówkowego
  • Umieścić pobrany materiał na oknie diagnostycznym
  • Po około 30-60 sekundach porównać zmianę zabarwienia okna diagnostycznego paska ze wzorcem, który znajduje się na opakowaniu

  W przypadku niewielkiej ilości wydzieliny z worka spojówkowego, należy oceniać zmianę zabarwienia okna diagnostycznego w miejscu dotknięcia końcówką wymazówki.

  Po nałożeniu materiału można również zwilżyć okno diagnostyczne kroplą wody do iniekcji. Otrzymany w takim wypadku wynik będzie zaniżony do pierwotnego z powodu rozcieńczenia enzymu w pobranym materiale.

  Dostępne postacie testu INFLAEYEZ®

  • 100 szt. pasków diagnostycznych + 100 szt. jałowych, jednorazowych wymazówek
  • 100 szt. pasków diagnostycznych
  Home

  Instrukcja użytkowania

  dla testów 100 szt.
  inflaeyez-video

  Film instruktażowy

  Jak korzystać z testu diagnostycznego INFLAEYEZ®

  Przypadki

  Przypadki kliniczne z zastosowaniem testu diagnostycznego INFLAEYEZ® oraz interpretacja wyników.

  Brak zmiany (−) lub nieznaczne zabarwienie (−/+) pola reakcyjnego pozwala wykluczyć bakteryjną przyczynę zapalenia powierzchni oka i zastosować krople antyseptyczne lub nawilżające.

  Fioletowe zabarwienie (+) pola reakcyjnego wskazuje na obecność stanu zapalnego wywołanego przez bakterie i możliwość zastosowania antybiotyków lub antybiotyków ze sterydem.


  Kontakt